Dang Dinh Bach in his own words: how I became an environmental advocate

Dang Dinh Bach is an environmental advocate sentenced to prison for five years for “tax evasion” in Vietnam. Many suspect that the charge brought against him is politically motivated. Dang Dinh Bach delivered a speech at the “Meeting program of Vietnamese environmental ambassadors,” organized by GNH Talk, from April 30 to May 01, 2021. This conference aimed to form a coalition for Vietnamese environmental policy advocacy. With his family’s consent, The 88 Project added English subtitles for his speech. Watch to learn more about how Bach became an environmental advocate and contributed to the Vietnam environmental movement. Read more about Dang Dinh Bach here or read our article on how environmental activists fare in Vietnam.

Nhà hoạt động môi trường Đặng Đình Bách đang thụ án tù 5 năm vì bị cáo buộc tội trốn thuế. Đây được xem như bản án có động cơ chính trị. Dịp 30/04- 01/05/2021, Đặng Đình Bách tham dự và phát biểu tại “Chương trình hội ngộ các Đại sứ môi trường” do GNH Talk tổ chức. Hội thảo này nhằm kêu gọi thành lập một liên minh vận động cho các chính sách môi trường tại Việt Nam. Được sự đồng ý của gia đình anh Bách, Dự án 88 trích xuất và chia sẻ bài phát biểu của anh. Vui lòng xem những chia sẻ của anh Bách để hiểu thêm nguyên do anh chọn trở thành nhà hoạt động môi trường và những cống hiến của anh cho phong trào bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

***