Latest News

88

The 88 Project takes its name from one of the repressive provisions of Vietnam’s criminal code that are routinely used to persecute innocent people. Article 88 makes it a crime to “propagate” against the Socialist Republic with imprisonment sentences ranging from three to twenty years.

There are many other articles that have been employed to imprison hundreds of peaceful activists in Vietnam. Under article 79 of the criminal code, those who form or join organizations “with intent to overthrow the people’s government” even face capital punishment.  Reporters without Borders also noted the government’s systematic use of conspiracy theories and article 79 to arrest dissidents.

Article 88 is one of a whole chapter of “national security” provisions in the Vietnamese criminal code. It is often used against minorities, especially those engaged in peaceful demonstrations. The Vietnamese regime was many times pressed to revise the provision which criminalize the legitimate exercise of human rights.

The number “88”, expressed in the project’s logo as two handcuffs, became a symbol of all Vietnamese repressive laws and provisions. The initial idea of the logo comes from the movie poster for “88 – The Repression Of Cyber Dissidents”, designed by Ela Gancarz and Huong Nguyen.

***

Dự án 88 được đặt tên theo một trong những điều khoản trấn áp của Bộ luật hình sự Việt Nam. Nhà nước Việt Nam thường xuyên sử dụng điều 88 để đàn áp và bỏ tù những người vô tội. Điều 88 đặt ra một tội hình sự – “Tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa,” với hình phạt từ 3 đến 8 năm tù giam.

Nhiều điều khoản khác cũng được sử dụng để bỏ tù hàng trăm nhà hoạt động chính trị ôn hoà ở Việt Nam. Theo điều 79 Bộ luật hình sự, những người thành lập hoặc gia nhập tổ chức “với âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân” thậm chí có thể bị án tử hình.

Điều 87 là một điều khoản khác trong cả một chương về “an ninh quốc gia” trong Bộ luật hình sự Việt Nam. Nhà cầm quyền Việt Nam thường sử dụng điều khoản này để đối phó với những nhóm thiểu số, đặc biệt là những người biểu tình ôn hoà. Nhà nước Việt Nam đã từng bị lên án và áp lực nhiều lần để sửa đổi  những điều khoản hình sự hoá việc công dân thực thi các quyền con người chính đáng của họ.

Con số “88”, được thể hiện trong logo dự án với hai chiếc còng số 8, trở thành biểu tượng của những điều luật trấn áp ở Việt Nam. Ý tưởng ban đầu của logo xuất hiện trong poster của phim tài liệu “88 – Đàn áp các nhà Bất đồng chính kiến trên Internet.” Logo này được thiết kế bởi Gancarz Ela và Nguyễn Hường.

Advertisements